โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก

You are not logged in. (Login)

Skip LoginSkip Main MenuSkip Online Users

Online Users

(last 10 minutes)
None
Skip Activities

Activities

ออกแบบ
ประวัติโรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก

รูป


ข่าวและประกาศ

รร.ขส.ขส.ทบ.
แจ้ง นทน. หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ขส. รุ่นที่ 50 ทราบ
by Admin User - Tuesday, 26 May 2015, 12:13 PM
 
ยิ้ม กำหนดการสอบปฐมนิเทศวิชาเหล่าทหารขนส่ง
วันที่ 30 พ.ค.58 
 1100-1130 สอบวิชา การขนส่งทางน้ำ
 1330-1400 สอบวิชา การขนส่งทางอากาศ
 1430-1500 สอบวิชา การขนส่งทางรถไฟ
วันที่ 31 พ.ค.58 
 1330-1400   สอบวิชา การเคลื่อนย้าย
 1430-1500   สอบวิชา การขนส่งด้วยรถยนต์

Available Courses


Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 Today Thursday, 28 May 28 29 30
31       
หลักสูตรอิเลิร์นนิ่ง เปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ยิ้มกัดฟัน--หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ขส. รุ่นที่ 50  เริ่ม พ.ค.58  เห็นด้วยแลบลิ้น
Skip Upcoming Events

Upcoming Events

There are no upcoming events